logo
     
Publications Images Videos
     
 
Plays
Metropolis, 2009
Nati Binodini, 2007
Erendira, 2003
Sonata, 2002
Kaho Katha Khajoraho, 2000
Atank ke Saye, 1999
Nagamandal, 1997
Begam Barve, 1996
Char CHoughi, 1996
Himmat Mai, 1993
King Lear, 1989
Khamosh Adalat Jaari Hai , 1985
Aurat Bhali, Pau Kali , 1984
Mahabhoj, 1982
Aashad ka Ek Din , 1981
A Long Days' Journey Into Night , 1978
Sotoba Kauahi , 1977
Bhagwat Anjukkum , 1977
Aadhe Adhure, 1976
Saved, 1975
The Exception to the Rule, 1974
Miss Julie , 1973
 
 • Aadhe Adhure, 1976

  Aadhe Adhure, 1976
  (14 images)

 • Mahabhoj, 1982

  Mahabhoj, 1982
  (20 images)

 • King Lear, 1989

  King Lear, 1989
  (20 images)

 • Himmat mai, 1993

  Himmat mai, 1993
  (17 images)

 • Char Choughi, 1996

  Char Choughi, 1996
  (12 images)

 • Begum Barve, 1996

  Begum Barve, 1996
  (30 images)

 • Nagamandala, 1997

  Nagamandala, 1997
  (8 images)

 • Mrichchakatikam

  Mrichchakatikam
  (13 images)

 • Mudrarakshasa

  Mudrarakshasa
  (10 images)

 • Sonata. 2002

  Sonata. 2002
  (17 images)

 • Erendira, 2003

  Erendira, 2003
  (23 images)

 • Nati Binodini, 2007

  Nati Binodini, 2007
  (25 images)

 • Metropolis, 2009

  Metropolis, 2009
  (27 images)